Kelionės kaina
0 € 4499 €
Kelionės kaina
0 € 4499 €

ES projektai

Turizmo verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje

 

Projektu siekiama, kad turizmo verslo įmonių darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų išvykstamojo, atvykstamojo ir vietinio turizmo poreikius plėsti paslaugų ir produktų įvairovę bei diegti informacinių ir komunikacijos technologijų naujoves.

 

Projekto veiklos nukreiptos į 143 turizmo verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų tobulinimą pagal įmonių poreikius parengtą mokymo programą. Programos apimtis 270 val. (80 val. skirta teoriniam mokymui, 190 val.- praktiniam mokymuisi realioje darbo vietoje). Programos trukmė – 5 mėn.

 

Mokymų metu dalyviai įgis (tobulins) žinias ir įgūdžius, reikalingus gastronominio, sveikatos, ekologinio, sportinio ir vietinio turizmo paslaugų paketų klientams parengimui; turizmo proceso organizavimui; turizmo sektoriaus tendencijų, pokyčių ir galimybių po COVID-19 pandemijos praktiniam taikymui darbinėje veikloje; turizmo produktų organizavimui ir pardavimų valdymui elektroninėje erdvėje. Taip pat mokymosi laikotarpiu bus ugdomi bendrieji mokymosi mokytis ir komunikavimo gebėjimai sėkmingam profesinių žinių ir įgūdžių įgijimui bei pasiektų mokymosi rezultatų ir jų naudos asmeniniam tobulėjimui pristatymui.

 

Įgyvendinta turizmo verslo įmonių darbuotojų kompetencijų tobulinimo(si)  programa sudarys sąlygas šiame versle dirbantiems asmenims gebėti dirbti iš esmės po COVID-19 pasikeitusioje realybėje, užtikrinant klientams teikiamų turizmo paslaugų kokybę.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

2020 m. gruodis – 2022 m. birželis

 

Projekto vykdytojas

 

UAB „KELIONIŲ LAIKAS“

 

Projekto partneriai

 

Lietuvos darbdavių konfederacija, 3 vidutinės, 8 mažos ir 26 labai mažos turizmo verslo įmonės (UAB „ALFATURAS“,UAB „Amberturas“, UAB „Baltic Travel Group“, UAB „Baltic Travel Service“, UAB „BANELITURAS“, Best Servis UAB, Uždaroji akcinė bendrovė „ESTRAVEL VILNIUS“,Eura Travel, UAB, Uždaroji akcinė bendrovė „Excursus“, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GLOTERA“, UAB „Janikės kelionės“, Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Grūda", UAB „Kelionės ir poilsis“, UAB „Kelionės Jums“, UAB „KELIONIŲ AKADEMIJA“, UAB „Kelionių atlasas“, UAB „Kelionių fėjos“, UAB „Kelionių šalis LT“, Uždaroji akcinė bendrovė „KELVITA“, Uždaroji akcinė bendrovė „KIVEDA“, Uždaroji akcinė bendrovė „LAPRELA“, UAB „Lithuanian tours“, UAB „Lotus Travel“, UAB „Medholidays“, Uždaroji akcinė bendrovė „Minituras“, UAB „Saulėtos kelionės“, Uždaroji akcinė bendrovė „TAIGA EURO BALTIKA“, UAB „TRAVEL LAND“, UAB „Travel oasis“, UAB „TRAVELIS“, UAB „TravelTuras“, UAB „Viatora“, UAB „VILDORA“, UAB „YES TRAVEL“, MB „KELIONIŲ BIURAS“, MB „Riaturas plius“, MB „Tavo gidas“)

 

Projekto finansavimas

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

 

 

UAB „KELIONIŲ LAIKAS“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą

“Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra”.

 

UAB ,,Kelionių laikas‘‘ įkurta 2002 m. sėkmingai veikia bei stabiliai auga turistinių kelionių organizavimo srityje. Įmonė organizuoja pažintines ir poilsines keliones autobusu bei lėktuvu į visas pasaulio šalis (o taip pat ir Lietuvoje), rengia įvairių kelionių maršrutus, teikia apgyvendinimo užsienyje paslaugas. Papildomai bendrovė veikia siūlydama kitų turizmo organizatorių turistines ir poilsines keliones į skirtingas pasaulio šalies, parduodant turistinius kelialapius. Įmonė parduoda savo paslaugas į daugelį pasaulio (ypač Europos) šalių, tačiau apsiriboti turimomis rinkomis neketina ir toliau planuoja  plėsti savo veiklą į kitas Europos bei Azijos šalis. Projekto veiklos leis pristatyti įmonę potencialiems partneriams bei vietinėms išvykstamojo turizmo agentūroms, užmegzti vertingus kontaktus siekiant didinti eksportą, užtikrinantį stabilų įmonės pajamų augimą.

 

UAB „Kelionių laikas“ projektas  įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“ projekto numeris 03.2.1-LVPA-K-801-05-0063. Priemonės tikslas – vykdyti naujų užsienio rinkų paiešką bei esamų rinkų plėtrą pristatant įmonę UAB ,,Kelionių laikas‘‘ ir jos teikiamas paslaugas tarptautinėse parodose Italijoje, Ukrainoje, Turkijoje. Dalyvavimas šiose parodose sudarys galimybes didinti įmonės konkurencingumą, kuris teigiamai atsilieps bendram Lietuvos turizmo sektoriaus augimui, bei prisidės prie šalies tarptautinės prekybos balanso gerinimo.

 

UAB „KELIONIŲ LAIKAS“ įgyvendinamo projekto tikslas - išplėsti esamas rinkas ir ieškoti naujų rinkų užsienyje.

 

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo Europos, investicijų suma 41 342,00 Eur

 

 

Daugiau informacijos apie įmonę pateikiama internete https://www.kelioniulaikas.lt