Kelionės kaina
0 € 4200 €
Kelionės kaina
0 € 4200 €

ES projektai

Turizmo verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas darbo vietoje

 

Projektu siekiama, kad turizmo verslo įmonių darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos atitiktų išvykstamojo, atvykstamojo ir vietinio turizmo poreikius plėsti paslaugų ir produktų įvairovę bei diegti informacinių ir komunikacijos technologijų naujoves.

 

Projekto veiklos nukreiptos į 143 turizmo verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir kompetencijų tobulinimą pagal įmonių poreikius parengtą mokymo programą. Programos apimtis 270 val. (80 val. skirta teoriniam mokymui, 190 val.- praktiniam mokymuisi realioje darbo vietoje). Programos trukmė – 5 mėn.

 

Mokymų metu dalyviai įgis (tobulins) žinias ir įgūdžius, reikalingus gastronominio, sveikatos, ekologinio, sportinio ir vietinio turizmo paslaugų paketų klientams parengimui; turizmo proceso organizavimui; turizmo sektoriaus tendencijų, pokyčių ir galimybių po COVID-19 pandemijos praktiniam taikymui darbinėje veikloje; turizmo produktų organizavimui ir pardavimų valdymui elektroninėje erdvėje. Taip pat mokymosi laikotarpiu bus ugdomi bendrieji mokymosi mokytis ir komunikavimo gebėjimai sėkmingam profesinių žinių ir įgūdžių įgijimui bei pasiektų mokymosi rezultatų ir jų naudos asmeniniam tobulėjimui pristatymui.

 

Įgyvendinta turizmo verslo įmonių darbuotojų kompetencijų tobulinimo(si)  programa sudarys sąlygas šiame versle dirbantiems asmenims gebėti dirbti iš esmės po COVID-19 pasikeitusioje realybėje, užtikrinant klientams teikiamų turizmo paslaugų kokybę.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

2020 m. gruodis – 2022 m. birželis

 

Projekto vykdytojas

 

UAB „KELIONIŲ LAIKAS“

 

Projekto partneriai

 

Lietuvos darbdavių konfederacija, 3 vidutinės, 8 mažos ir 26 labai mažos turizmo verslo įmonės (UAB „ALFATURAS“,UAB „Amberturas“, UAB „Baltic Travel Group“, UAB „Baltic Travel Service“, UAB „BANELITURAS“, Best Servis UAB, Uždaroji akcinė bendrovė „ESTRAVEL VILNIUS“,Eura Travel, UAB, Uždaroji akcinė bendrovė „Excursus“, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „GLOTERA“, UAB „Janikės kelionės“, Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno Grūda", UAB „Kelionės ir poilsis“, UAB „Kelionės Jums“, UAB „KELIONIŲ AKADEMIJA“, UAB „Kelionių atlasas“, UAB „Kelionių fėjos“, UAB „Kelionių šalis LT“, Uždaroji akcinė bendrovė „KELVITA“, Uždaroji akcinė bendrovė „KIVEDA“, Uždaroji akcinė bendrovė „LAPRELA“, UAB „Lithuanian tours“, UAB „Lotus Travel“, UAB „Medholidays“, Uždaroji akcinė bendrovė „Minituras“, UAB „Saulėtos kelionės“, Uždaroji akcinė bendrovė „TAIGA EURO BALTIKA“, UAB „TRAVEL LAND“, UAB „Travel oasis“, UAB „TRAVELIS“, UAB „TravelTuras“, UAB „Viatora“, UAB „VILDORA“, UAB „YES TRAVEL“, MB „KELIONIŲ BIURAS“, MB „Riaturas plius“, MB „Tavo gidas“)

 

Projekto finansavimas

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

 

 

 

Naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra

 

Projektu siekiama vykdyti naujų turizmo rinkų paiešką užsienyje bei esamų turizmo rinkų plėtrą.  Projekto veiklos leis pristatyti UAB ,,KELIONIŲ LAIKAS‘‘ ir jos teikiamas turizmo paslaugas potencialiems partneriams bei vietinėms išvykstamojo turizmo agentūroms aštuoniose tarptautinėse parodose Lenkijoje, Suomijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Izraelyje ir Gruzijoje. Dalyvavimas šiose parodose UAB „KELIONIŲ LAIKAS“ atvers galimybes užmegzti vertingus kontaktus, siekiant didinti įmonės eksportą, užtikrinantį stabilų įmonės pajamų augimą ir konkurencingumo didinimą. Tai teigiamai atsilieps bendram Lietuvos turizmo sektoriaus augimui bei prisidės prie Lietuvos tarptautinės prekybos balanso gerinimo.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

 

2019 m. rugpjūtis  – 2021 m. kovas

 

Projekto vykdytojas

 

UAB „KELIONIŲ LAIKAS“ 

 

Projekto finansavimas

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.